ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ one day trip (ไหว้พระ เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน)

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

"การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ one day trip (ไหว้พระ เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน)"

rice

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

จำนวนจุดบริการสารสนเทศให้แก่นักท่องเที่ยว

จำนวนผู้เข้าชม Web site ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

จำนวนประเภทเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เป็นข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว

จำนวนโรงแรมในจังหวัดที่มีบริการจองห้องพักทาง internet

จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวในรอบการผลิต

จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ(ทั้งที่มาเอง/ผ่านทัวร์)

จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ(ทั้งที่มาเอง/ผ่านทัวร์)

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ชุมชน

2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ และบุคลากร

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว

จำนวนแผนงาน/กิจกรรมในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

จำนวนมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยวอาสาจากกลุ่มชุมชน/กลุ่มเยาวชนในจังหวัด

3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว/ทรัพยากร

เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุง

จำนวนป้ายบอกทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว

จำนวนห้องน้ำสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

จำนวนเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยว

ปริมาณขยะจากการท่องเที่ยว

จำนวนจุดทิ้งขยะในแหล่งท่องเที่ยวต่อพื้นที่ท่องเที่ยว

4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง

จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว

จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

5 พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

จำนวนครั้งของการออกตรวจสุขลักษณะความสะอาดปลอดภัยของร้านอาหาร

จำนวนโรงแรม/ที่พัก ที่ได้รับการตรวจด้านสุขอนามัย

จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน/โดดเด่น

จำนวนแหล่ง/สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)

จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัด

6 พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

จำนวนนักท่องเที่ยว

รายได้จากการท่องเที่ยว

ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว

จำนวนช่องทางที่เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว/กิจกรรมการท่องเที่ยว

ความถี่ในการประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeLast modified 
Download this file (rz.txt)HackedY0 Kb05/28/17 23:10Update this file (rz.txt)

Login Form

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้6
เมื่อวาน40
อาทิตย์นี้264
เดือนนี้733
ทั้งหมด24327

Powered by Kubik-Rubik.de