ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ข้าว

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

"ข้าว"

 rice 1

1 การวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าว

จำนวนเกษตรกรที่เข้าโครงการรับรองมาตรฐาน GAP

จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP

ปริมาณผลผลิตข้าวของจังหวัด

ปริมาณผลผลิตข้าวที่เข้าโครงการรับรองมาตรฐาน GAP

จำนวนเกษตรกรที่มีการนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้

จำนวนงานวิจัยที่จัดทำในพื้นที่

ปริมาณข้าวเพิ่มขึ้นจากการวิจัย

ปริมาณผลผลิตข้าวที่เข้าโครงการรับรองมาตรฐาน GMP

2 การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน

 

ต้นทุนการปลูกข้าว

ปริมาณผลผลิตต่อไร่

ปริมาณการเพาะปลูกข้าวจำแนกตามพันธุ์

3 การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว

 

จำนวนโรงสีข้าว

จำนวนโรงสีที่รับแปรรูปข้าวปลอดภัย

จำนวนโรงสีที่รับแปรรูปข้าวปลอดภัย

4 การพัฒนาระบบตลาดและการบริหารจัดการ การขนส่งสินค้า

 

ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวในรอบการผลิต

ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวปลอดภัยในรอบการผลิต

ผลผลิตข้าวปลอดภัย

ผลผลิตข้าวทั้งจังหวัด

Login Form

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้0
เมื่อวาน18
อาทิตย์นี้18
เดือนนี้618
ทั้งหมด21663

Powered by Kubik-Rubik.de