ชุดข้อมูลข้าว


ชุดข้อมูลข้าว


    

รายการข้อมูล 

ปีที่จัดเก็บ

1

พันธ์ุข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก                             

   

2556-2561

  

2

พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน


2560-2561


3

พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน


2560-2562


4

พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน*  


-


5

จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ


2557-2560


6

จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว


2556-2561


7

เนื้อที่เพาะปลูกข้าว


2555-2561


8

เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าว


2555-2561


9

เนื้อที่เพาะปลูกข้าวเสียหาย


2559-2560


10

ผลผลิตข้าวทั้งปี


2555-2561


11

ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่


2555-2561


12

ราคาข้าวเปลือกเหนียวต่อกิโลกรัม


2559-2561


13

ราคาข้าวเปลือกเจ้าต่อกิโลกรัม


2559-2561


14

ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่


2556-2561


15

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP 


2557-2560


16

พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP


2557-2560


17

ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP


2557-2560


18

ปริมาณการใช้ปุยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่


2560-2561


19

ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่


2557-2560


20

จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่


2560-2561


21

พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรกรแปลงใหญ่


2560-2561


22

จำนวนสหกรณ์การเกษตร


2558-2561


23

จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว


2560-2561


24

จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร


2558-2561


25

จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน_กองทุน


2559-2561


26

จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์  หรือโรงสีชุมชน


2558-2561


27

พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนหรือสหกรณ์


กำลังปรับปรูง


28

ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


2558-2560


29

จำนวนครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าว


-


30

จำนวนโกดังหรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน


2557-2560


31

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวต่อตัน


2558-2561


32

ปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด


-


33

มูลค่าข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด


-


34

บรรจุภัณฑ์หรือตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง


2560-2561* พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดของจังหวัดอ่างทองอยู่ในเขตชลประทาน

             

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้9
เมื่อวาน117
อาทิตย์นี้233
เดือนนี้3525
ทั้งหมด62052

Powered by Kubik-Rubik.de

ผู้เข้าชม/สมาชิกออนไลน์

We have 20 guests and no members online

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล