ชุดข้อมูลการท่องเที่ยว


    

รายการข้อมูล

ปีที่จัดเก็บ

1

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย                       


2556-2560

 

2

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ


2556-2560


3

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวไทย


2556-2559


4

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ


2556-2559


5

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด


2560-2561


6

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด


2556-2561


7

จำนวนที่พัก_โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด


2555-2561


8

จำนวนธุรกิจที่พัก_โรงแรม_Home stay_Guest House

ที่ได้รับรองมาตรฐาน 


2555-2561


9

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์_ผู้นำเที่ยว


2559-2560


10

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม_พัฒนาให้มีความรอบรู้


2555-2561


11

รายชื่อกลุ่ม_ชมรม_สมาคม_ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว


2555-2561


12

จำนวนแผนงาน_โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


2559-2561


13

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริการอินเตอร์เน็ตหรือสัญญาณ wifi


2559-2561


14

ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

2556-2561


15

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ


2557-2560


16

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน


2557-2560


17

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด


2557-2560


18

จำนวนร้านอาหารและแผงลอยที่ได้รับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

(Clean Food Good Tast)


2560-2561


19

จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดที่ขึ้นทะเบียน OTOP


2557-2560


20

มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก OTOP ของจังหวัด


2560-2561


21

รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด


2560-2561


22

รายได้จากธุรกิจนำเที่ยว


2558-2561


23

รายได้จากธุรกิจที่พักแรม


2560-2561


24

รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม


2558-2561


25

รายได้จากธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก


2559-2561


26

รายได้จากธุรกิจคมนาคมขนส่ง


2558-2561


27

รายได้จากธุรกิจนันทนาการและธุรกิจเพื่อความบันเทิง


กำลังปรับปรูง


             

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้9
เมื่อวาน117
อาทิตย์นี้233
เดือนนี้3525
ทั้งหมด62052

Powered by Kubik-Rubik.de

ผู้เข้าชม/สมาชิกออนไลน์

We have 20 guests and no members online

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล