ชุดข้อมูลขยะ


    

รายการข้อมูล 

ปีที่จัดเก็บ

1

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น                            

   

2556-2561

  

2

ริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์


2559-2561


3

ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด


2559-2561


4

ปริมาณขยะสะสม


2559-2561


5

ปริมาณการกำจัดขยะ


2557-2561


6

ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง


2559-2561


7

ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง


2559-2561


8

พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ


     -


9

จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ


2559-2560


10

จำนวนรายงานการศึกษาวิจัยด้านขยะ


     -


11

จำนวนสถานที่กำจัดขยะ


2558-2561


12

จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย    


2559-2561


13

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล


2559-2561


14

จำนวนร้านรับซื้อของเก่า


2560-2561


15

จำนวนชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีการกำจัดแปรรูปขยะ


     -


16

จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการ

บริหารจัดการขยะ


2560-2561


17

จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความ

ร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ


2559-2561


18

จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการ

จัดการปัญหาขยะ


2560-2561


19

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจ

ในการจัดการปัญหาขยะ


2560-2561


20

แผนงาน_โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

ของจังหวัด


2560-2561


21

แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับ

พื้นที่ใกล้เคียง


    2561


22

จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ


    2561


23

จำนวนพื้นที่ที่ไม่ให้บริการจัดการขยะ


      -


             

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้18
เมื่อวาน117
อาทิตย์นี้242
เดือนนี้3534
ทั้งหมด62061

Powered by Kubik-Rubik.de

ผู้เข้าชม/สมาชิกออนไลน์

We have 22 guests and no members online

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล