ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุุข


    

รายการข้อมูล

ปีที่จัดเก็บ

1

จำนวนประชากรกลางปี


2555-2561

 

2

จำนวนผู้ป่วยใน


2556-2561


3

จำนวนสถานพยาบาล


2555-2561


4

จำนวนสถานพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน


2555-2561


5

จำนวนประชากรต่อแพทย์ 1 คน


2555-2561


6

จำนวนประชากรต่อพยาบาล 1 คน


2555-2561


7

จำนวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป


2555-2561


8

ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีอาชีพและมีรายได้


2555-2561


9

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด


2555-2560


10

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน


2556-2560


11

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน


2555-2560


12

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน


2556-2560


13

จำนวนโครงการที่ได้รับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


2555-2560


14

จำนวนงบประมาณที่ได้รับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


2555-2560


15

คุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา


2558-2561


16

คุณภาพน้ำแม่น้ำน้อย


2559-2561


17

จำนวนการใช้พลังงานภาคครัวเรือน


2555-2560


18

ร้อยละที่ลดลงของการใช้พลังงาน


2555-2560


19

จำนวนการใช้กระแสไฟ้ฟ้าภาคครัวเรือน


2555-2560


             

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้11
เมื่อวาน117
อาทิตย์นี้235
เดือนนี้3527
ทั้งหมด62054

Powered by Kubik-Rubik.de

ผู้เข้าชม/สมาชิกออนไลน์

We have 19 guests and no members online

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล