ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล


    

รายการข้อมูล

ปีที่จัดเก็บ

1

เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี (รอบ1)


2556-2561

 

2

เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี (รอบ2)


2556-2561


3

เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง (รอบ1)


2556-2561


4

เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง (รอบ2)


2556-2561


5

ผลผลิตข้าวนาปรัง (รอบ1)


2556-2561


6

ผลผลิตข้าวนาปี (รอบ2)


2556-2561


7

ผลผลิตข้าวนาปี (รอบ1) เฉลี่ยต่อไร่


2556-2561


8

ผลผลิตข้าวนาปรัง (รอบ2) เฉลี่ยต่อไร่


2556-2561


9

เนื้อที่เพาะปลูกข้าวเสียหาย


2556-2560


10

ราคาจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าต่อตัน


2556-2561


11

ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวต่อไร่


2556-2561


12

จำนวนเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว


2556-2561


13

เนื้อที่เพาะปลูกมะม่วง


2558-2560


14

เนื้อที่เก็บเกี่ยวมะม่วง


2558-2560


15

ผลผลิตมะม่วงต่อปี


2558-2560


16

ผลผลิตมะม่วงเฉลี่ยต่อไร่


2558-2560


17

จำนวนเกษตรกรผู้เพาะปลูกมะม่วง


2558-2560


18

ราคามะม่วงต่อกิโลกรัม


2558-2560


19

จำนวนพื้นที่เสียหายมะม่วง


2558-2560


20

จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับรองมาตราฐาน GAP

แปลง/ฟาร์ม ด้านเกษตร


2558-2560


21

จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับรองมาตราฐาน GAP

แปลง/ฟาร์ม ด้านปศุสัตว์


2558-2560


22

จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐาน GAP แปลง/ฟาร์ม ด้านประมง


2558-2560


23

จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แปลง/ฟาร์ม     

ด้านเกษตร


2558-2560


24

จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แปลง/ฟาร์ม

ด้านปศุสัตว์


2558-2560


25

จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แปลง/ฟาร์ม

ด้านประมง


2558-256026

ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาภาคเกษตร


2555-2560


27

ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการผลิตอุตสาหกรรม


2555-2560


28

จำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่ขึ้นทะเบียน


2558-2561


29

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)


2558-2561


             

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้9
เมื่อวาน117
อาทิตย์นี้233
เดือนนี้3525
ทั้งหมด62052

Powered by Kubik-Rubik.de

ผู้เข้าชม/สมาชิกออนไลน์

We have 24 guests and no members online

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล